9 lipca 2016 roku w letniej Galerii MOSTRA w Pasymiu odbył się wernisaż moich prac. Wernisaż poprowadził profesor Wojciech Cieśniewski, porywając do rozmowy o sensualizmie w sztuce zarówno mnie jak też i moich gości, co prawiło że nasze spotkanie w sposób spontaniczny przerodziło się w wielogodzinną aktywną dyskusję. Wśród gości miałem przyjemność gościć panią vice burmistrz Pasymia, panią Marię Cejmer, która aktywnie bierze udział w promowaniu sztuki na Warmi, Piotra Kuczyńskiego wraz z żoną oraz wielu innych znamienitych gości..